פרטי חברות

ח.פ 514550516
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001

ח.פ 511546442
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001

ח.פ 513998641
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001

 

ח.פ 511546442
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001

ח.פ 511546442
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001

 

ח.פ 513136226
טלפון: 08-6316222
פקס:08-6316227
דוא׳׳ל: office@a-eilat. co. il
כתובת: רחוב הכרמל 8, ת.ד 9070, אילת 8819001